Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
V. JAMINAHOF kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van V. JAMINAHOF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan V. JAMINAHOF verstrekt. V. JAMINAHOF kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
WAAROM V. JAMINAHOF GEGEVENS NODIG HEEFT
V. JAMINAHOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan V. JAMINAHOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG V. JAMINAHOF GEGEVENS BEWAART
V. JAMINAHOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
V. JAMINAHOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van V. JAMINAHOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. V. JAMINAHOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar v.jaminahof@gmail.com.
V. JAMINAHOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
V. JAMINAHOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van V. JAMINAHOF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
V. JAMINAHOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met V. JAMINAHOF op via v.jaminahof@gmail.com. http://www.v-jaminahof.nl/ is een website van
V. JAMINAHOF.
V. JAMINAHOF is
als volgt te bereiken:

Janny Burgers
Bredestraat-Zuid 41

NL – 6674 LA Herveld

Phone: 0488-422144

Email: v.jaminahof@gmail.com